Pentru a primi bani

  1. Verificati cu operatorul existenta transferului si completati Formularul pentru Remitere SumeTM, conform instructiunilor din formular si recomandarilor operatorului serviciului.
  2. Prezentati operatorului Formularul pentru Remitere SumeTM completat si actul dvs. de identitate.
  3. Operatorul va va inmana suma in numerar trimisa de catre Expeditor.

Mod de completare a formularului

Home | Protecţia datelor personale | Lista locaţiilor | Contact
© 2010 Westaco, All Rights Reserved