MODALITĂȚI DE DEPUNERE

  • Telefonic sau Fax – la numărul de telefon 021 312 8646
  • E-mail – la adresa westacoexpress@westaco.com
  • On-line – prin accesarea site-ului www.westaco.com, secțiunea „Contact
  • În orice Punct de Lucru care oferă serviciile Westaco Express
  • Prin poștă, la adresa: S.C. WESTACO S.R.L., OP 37, CP 177, Sector 2, București

CONȚINUT

Sesizarea trebuie să conțină datele de contact și de identificare ale reclamantului și descrierea evenimentului reclamat.

TERMEN DE SOLUȚIONARE

Termenul de soluţionare este de 30 de zile decurgând de la data înregistrării acestora. Acesta poate fi prelungit, în situația în care soluționarea implică un volum complex de investigație, dar nu poate depăși 45 de zile de la data înregistrării acestora, în conformitate cu Ordonanţa de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluţionare a petiţiilor.

RASPUNSUL LA SESIZARE

Răspunsul este formulat de către Westaco și transmis către reclamant la adresa indicată.